2018


Informujemy, że dnia 8 marca 2018 roku otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 25.000,00 PLN na realizację działalności statutowej.
Darczyńcą (jak w każdym roku) była Fundacja BGŻ BNP Paribas.

2017


Informujemy, że dnia 7 marca 2017 roku otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 25.000,00 PLN na realizację działalności statutowej.
Darczyńcą była Fundacja BGŻ BNP Paribas.

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

 2016


Informujemy, że dnia 20 kwietnia 2016 roku otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 25.000,00 PLN na realizację działalności statutowej.
Darczyńcą była Fundacja BGŻ BNP Paribas. 

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

2015


Informujemy, że dnia 19 czerwca 2015 roku oraz dnia 9 września 2015 otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 12.500,00 PLN na realizację działalności statutowej (łącznie 25.000 PLN).
Darczyńcą była Fundacja BGŻ BNP Paribas.

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat